Spevnené plochy MMŠ Radvaň, Banská Bystrica

Podkladné a asfaltové vrstvy, kladenie cestných obrubníkov.
Scroll to Top