IBV PROJEKTY

Máte pozemok v meste alebo v obci a chcete investovať financie do vlastného projektu IBV (individuálna bytová výstavba) ale neviete ako začať? Oslovte nás a my všetko zariadime od stavebného povolenia po kolaudáciu až následný predaj nehnuteľností.

Ako to prebieha:

 • oslovíte našu spoločnosť
 • stretneme sa a poviete nám predstavu o vašom plánovanom projekte IBV
 • z našej strany prebehne analýza reálnych možností projektu
 • predložíme vám cenovú ponuku jednotlivých fáz realizácie projektu
 • po podpise zmluvy o dielo zahájime projektovú prípravu , územné a stavebné konanie, realizáciu projektu a nakoniec kolaudáciu
 • sprostredkujeme vám predaj stavebných parciel alebo rodinných domov

Výhody:

 • pred zahájením projektu viete koľko financií budete musieť investovať
 • celý proces len sledujete, konzultujete a kontrolujete
 • my koordinujeme projektantov, zhotoviteľov a ďalších účastníkov celého procesu, zároveň komunikujeme s úradmi a inštitúciami a vy sa môžete venovať iným záležitostiam

Čo potrebujete:

 • pozemok s prístupovou cestou a inžinierskymi sieťami v blízkosti
 • pozemok musí byť v územnom pláne mesta alebo obce určený na výstavbu IBV (ak nie je – vieme požiadať o zmenu územného plánu)
 • dostatok finančných prostriedkov, aby projekt nezastal v niektorej fáze

Kontaktujte nás a radi spracujeme cenovú ponuku na základe osobného stretnutia.

Scroll to Top