IBV Na Pažiti, Hronsek

Dažďová kanalizácia s čerpacou stanicou, betónová vozovka, chodník zo zámkovej dlažby.
Scroll to Top