Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky, B. Bystrica

Parkovacie plochy a komunikácie, dažďová kanalizácia, prekládka plynovodu, verejné osvetlenie, detské a fitness ihriská, streetball ihrisko, oplotenie.
Scroll to Top